Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  Khi mua hàng tại website Maztermind.vn, Maztermind sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích thông báo và cập nhật tình trạng đóng gói, vận chuyển của đơn hàng để thông báo với khách hàng. 

  Việc thu thập dữ liệu thông tin cá nhân tại website Maztermind.vn thường bao gồm: 

  - Họ và tên

  - Số điện thoại di động

  - Địa chỉ giao hàng

  - Địa chỉ email

   

  Phạm vi sử dụng thông tin

   - Vận chuyển đơn hàng khách hàng đã đặt mua tại Maztermind.vn

   - Thông báo về tình trạng đơn hàng và hỗ trợ khách hàng.

   - Thông báo những chương trình khuyến mãi, ra mắt sản phẩm mới.

   - Liên lạc với khách hàng để giải quyết những trường hợp đặc biệt.

    

   Thời gian lưu trữ thông tin

    Dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật cho tới khi quý khách có yêu cầu hủy bỏ.

       

    Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 

     Thông tin cá nhân khách hàng sẽ được Maztermind bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty. Chúng tôi cam kết:

     - Không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng cho một bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý từ phía khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

     - Mọi thông tin về giao dịch của khách hàng tại website Maztermind.vn sẽ được bảo mật tuyệt đối.

     - Thông tin khách hàng cung cấp cho Maztermind sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.