Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 1 triệu đồng

Hình thức thanh toán

Hiện nay, bạn có thể mua hàng qua website Maztermind.vn với phương thức thanh toán sau:

1. Phương thức chuyển khoản

Khi tiến hành đặt hàng qua website Maztermind, quý khách sẽ nhận được Email/SMS xác nhận đơn hàng. Quý khách thực hiện chuyển khoản với thông tin sau:

Tên TK: Nguyễn Ngọc Toàn

Số TK: ‎‎006943677

Ngân hàng VIB

Lưu ý: Khách hàng vui lòng thêm Tên, Số điện thoại và Mã đơn hàng trong phần "Nội dung chuyển khoản".

2. Phương thức thanh toán trực tiếp qua Onepay (Visa, MasterCard, JCB)